dziecko jest akresywne

Agresja Dziecka: kurs online

nanansaks;fgdfgdfgmzdlfgm;l;zdmf.ldmf.lmf;azcxczxjbjsfbdfbhsdbfmsdfbmbfmjbfmsjfbjdbfjsbfsjbfsbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
dziecko jest akresywne

Agresja Dziecka: kurs online

nanansaks;fgdfgdfgmzdlfgm;l;zdmf.ldmf.lmf;azcxczxjbjsfbdfbhsdbfmsdfbmbfmjbfmsjfbjdbfjsbfsjbfsbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb